Libertatea este un mare dar de la Dumnezeu


Lumină pentru candela din suflet

Într-o temniţă din Germania, un puşcăriaş, condamnat pe viaţă, a ros 10 ani la rând gratia de fier a temniţei cu un mic metal ascuţit, ca până la urmă să reuşească să rupă gratia şi să scape în libertate. O, ce mare dar de la Dumnezeu este libertatea şi cât de mult o doresc cei care au pierdut-o. Aşa este şi cu robia păcatului după cum zice Domnul Hristos: „Tot cel ce păcătuieşte este rob al păcatului şi al diavolului”. Şi omul care este stăpânit de câte o patimă şi a devenit robul acelei patimi şi dacă are răbdare, mai ales dacă roade mereu la patima care-l stăpâneşte, nu se poate să nu scape de ea, prin pocăinţă sinceră, părere de rău pentru păcate, lacrimi fierbinţi, rugăciune, post, oprirea de la chefuri, înfrânarea de la băuturi alcoolice, iată, acestea reprezintă roaderea gratiei.

Vezi articolul original

Reclame