Casatorie vs. Feciorie (1)


Lumină pentru candela din suflet

Într-o carte de-a Sf. Ioan Gură de Aur am citit un cuvânt minunat despre feciorie… Spunea el că fecioria este superioară şi stării îngereşti. De ce ? Pentru că îngerii nu sunt alcătuiţi din trup şi sânge, n-au nevoie de mâncare şi băutură, nu-i pot atrage frumuseţea oamenilor, ei nu sunt supuşi ispitei şi deci nu pot păcătui. Cum este cerul de curat într-o amiază liniştită, netulburată de niciun nor, tot aşa sunt şi îngerii; nu-i tulbură nici o dorinţă; de aceea e şi firesc să rămână luminaţi şi strălucitori. Pe când noi oamenii, locuim în trup şi ţinem piept unei mulţimi de patimi, suntem supuşi ispitei şi deci putem aluneca.

În Sfânta Scriptură, Sfântul Pavel face distincţie între căsătorie şi feciorie. Căsătoria în sine este bună, dar fecioria este şi mai bună, pentru a se devota mai  mult slujirii lui Dumnezeu. Totuşi, pentru feciorie apostolul nu dă poruncă, ci sfat,

Vezi articolul original 574 de cuvinte mai mult

Reclame